Eerste deelnemers volbrengen onderzoek naar neuromodulatie en stressbestendigheid

Fenne Smits, onderzoeker in opleiding bij het Expertisecentrum, is gestart met een nieuwe studie naar de mogelijk positieve effecten van neuromodulatie op stressbestendigheid.

De eerste enthousiaste deelnemers vanuit de Marechaussee en de Landmacht hebben het CONTROL onderzoek al doorlopen. Sinds februari dit jaar testen we bij gezonde militairen of zij na een korte neuromodulatie-interventie (m.b.v. transcranial direct current stimulation) minder gespannen of negatief reageren op dreiging of vervelende gebeurtenissen. Daarnaast nemen we neuropsychologische computertaken af, onder het “toeziend oog” van 32 EEG-elektroden op het hoofd. 

UItvoering CONTROL experiment waarbij bij een deelnemer hersengolven worden gemeten tijdens het doen van een computertaak
Beeld: ©Sjoerd Hilckmann/MCD / Sjoerd Hilckmann/MCD
Bij de deelnemer wordt hersenactiteit gemeten tijdens het uitvoeren van een computertaak. De 32 EEG elektroden zitten in de rode muts verwerkt.

Te midden van alle elektroden kabels zijn onze deelnemers vol goede moed aan de slag gegaan, en hebben ze ons al laten zien wat een rijke diversiteit er is op het gebied van omgaan met stress. Binnenkort hopen we het CONTROL onderzoek op te zetten bij andere collega’s van de Landmacht en de Luchtmacht.

Het CONTROL onderzoek loopt waarschijnlijk nog ca. een jaar. Heeft u zelf of uw eenheid interesse in deelname aan de studie? Neem dan contact op met Fenne via het contactformulier op deze website.