Hoe kan je stressreacties herkennen bij collega's?

De MGGZ heeft een zelfsignaleringsplan ontwikkeld die buddyparen in de zorg kunnen gebruiken. Daarnaast is er een schema ontwikkeld voor het herkennen van stressreacties bij personeel. Beide documenten zijn vanaf heden hier te dowloaden.

Naar aanleiding van diverse vragen over het herkennen van stressreacties bij personeel en signaleringsplannen, zijn een tweetal documenten ontwikkeld: een handzaam zelfsignaleringsplan wat iedere zorgmedewerker kan invullen t.b.v. zijn/haar buddy en voor aanvang van de dienst kan worden uitgewisseld. Om het compact te houden wordt er een aantal voorbeelden gesuggereerd om het signaleringsplan mee te vullen, maar het staat natuurlijk ieder vrij daarbij aan te geven wat hij/zij wil.

Tevens is een overzicht beschikbaar gesteld om stressreacties op de werkvloer te herkennen en de mogelijke consequenties voor inzet te formuleren. Deze wordt binnen de militaire context aan leidinggevenden op allerlei niveaus op een instructiekaart ter beschikking gesteld voor operationele omstandigheden. 
Verdere ondersteunende en aanvullende informatie kan worden gelezen in de flyer adviezen mentale gezondheid voor zorgprofessionals.