Het perspectief van patiënten en behandelaren op hersenstimulatie als behandeltechniek

Niet-invasieve vormen van hersenstimulatie bij behandeling van stressgerelateerde stoornissen? Patiënten en therapeuten zijn over het algemeen positief over het idee. Maar, er zijn een aantal dingen die moeten verbeteren voordat zo’n techniek succesvol geïmplementeerd zou kunnen worden. Dit staat in een artikel dat onlangs is gepubliceerd in BMC Psychiatry

Voordelen van hersenstimulatie voor patiënt en behandelaar

Hersenstimulatietechnieken zoals tDCS worden momenteel getest op mogelijk voordelige effecten bij stressgerelateerde symptomen. Mocht zo’n techniek effectief blijken, sluit het dan ook aan bij de mogelijkheden en behandelwensen van de patiënt en zorgprofessional? We zijn in gesprek gegaan met zeven veteranen en vijf behandelaren van de MGGZ. Zij zagen voordelen van hersenstimulatie: het biedt innovatie, een extra behandelmogelijkheid, het sluit aan bij ideeën over de neurobiologie van stressgerelateerde stoornissen, en het is “makkelijk”: het vereist geen zware gesprekken of emotionele herinneringen. Anderzijds, zo gaven de patiënten als behandelaren aan, die gesprekken zijn wel echt nodig; hersenstimulatie kan hooguit een toevoeging zijn. 

De deelnemer van het STIM-onderzoek ontvangt hersenstimulatie via twee electrodes op het hoofd tijdens het doen van een aantal computertaakjes.
Opstelling van het STIM onderzoek

Belang van kennis over de werking van hersenstimulatie

Opvallend genoeg was er, ondanks het idee dat er veel uitleg was gegeven, relatief weinig inzicht in de veronderstelde werkingsmechanismen van tDCS. Begrip van hoe hersenstimulatie stressgerelateerde symptomen kan herstellen is erg belangrijk voor patiënten en behandelaren, en verdient daarom extra aandacht in toekomstig gebruik van de techniek. Ook bleek dat het reizen voor behandelsessies als last werd ervaren, zeker met de hoge frequentie van sessies. Dit laat zien dat de ontwikkeling van tDCS-thuisgebruik heel relevant zal zijn voor deze populatie.