Nieuwe publicatie over hersenactiviteit en microbewegingen die behandelsucces bij PTSS in militairen voorspellen

Senior onderzoeker Dr. Remko van Lutterveld heeft met collega’s een nieuw artikel gepubliceerd over hersenactiviteit en onbewuste microbewegingen die behandelsucces voor militairen met PTSS voorspellen.

Schermafbeelding van het artikel Lutterveld

Doel van dit onderzoek

Psychotherapie voor post-traumatische stress stoornis (PTSS) is effectief bij ongeveer de helft van de patienten. Wij onderzochten in dit onderzoek of hersenactiviteit en onbewuste microbewegingen met het hoofd verschillen tussen mensen met PTSS waarbij de therapie later effectief was (therapieresponders) vergeleken met mensen waar de therapie later niet effectief was (therapienonresponders).

Resultaten van het onderzoek

Hersenscans werden afgenomen bij 46 militairen met PTSS voor de start van psychotherapie. Vierentwintig patienten waren therapieresponders en 22 therapienonresponders. Uit de resultaten blijkt dat:

  • Therapieresponders hadden andere hersenactiviteit in o.a. de rechter dorsolaterale prefrontale cortex dan nonresponders. Dit gebied is belangrijk voor het werkgeheugen. Andere hersengebieden die verschilden tussen de twee groepen zijn betrokken bij aandachtsprocessen, leren, en visuele informatieverwerking. 
  • Therapieresponders hadden minder onbewuste microbewegingen dan nonresponders.

Conclusies op basis van de resultaten

Deze resultaten geven belangrijke aanwijzingen dat hersenactiviteit en microbewegingen voorspellers zijn van PTSS behandelsucces. Vervolgonderzoek (oa PATROL en REMIND) zal deze bevindingen verder onderzoeken.