Nieuwe publicatie over het bespreken van psychische klachten met de leidinggevende en de duurzame inzetbaarheid en het welzijn van militairen.

Onderzoeker Rebecca Bogaers heeft met collega’s een nieuw artikel gepubliceerd over het bespreken van psychische klachten met de leidinggevende en de duurzame inzetbaarheid en het welzijn van militairen.

Nieuwsbericht Rebecca: Workplace mental Health disclosure, sustainable employability and well being at work
Beeld: ©ec

Aanleiding onderzoek

Het bespreken van psychische klachten met een leidinggevende kan positieve (steun van de leidinggevende) en negatieve (stigma en discriminatie) gevolgen hebben. Echter is onderzoek naar de directe associatie tussen het wel of niet bespreken van psychische klachten met de leidinggevende en de duurzame inzetbaarheid en het welzijn van militairen schaars. Het huidige onderzoek heeft daarom gekeken naar de directe associatie tussen de keuze om psychische klachten wel of niet te bespreken (ja/nee), de ervaring die zij hiermee hebben gehad (positief/negatief) en de duurzame inzetbaarheid en het welzijn van militairen.

Methode

Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek onder 323 militairen met psychische klachten nu of in het verleden.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek lieten zien dat er geen direct verband was tussen de keuze om klachten wel of niet te bespreken en de duurzame inzetbaarheid en het welzijn van militairen. Echter was er wel een significant verband tussen het hebben van een positieve ervaring met het wel of niet bespreken van klachten, en de duurzame inzetbaarheid en het welzijn van militairen. Militairen met negatieve ervaringen rond het bespreken van psychische klachten rapporteerden significant meer schaamte en discriminatie. Militairen met een positieve ervaring rapporteerden significant meer steun vanuit de leidinggevende.

Conclusies en aanbevelingen

Er is in het huidige onderzoek geen significant verband gevonden tussen het wel of niet bespreken van psychische klachten met de leidinggevende en de duurzame inzetbaarheid en het welzijn van militairen, maar wel tussen het hebben van een positieve ervaring en de duurzame inzetbaarheid en het welzijn van militairen. Dit geeft het belang aan van de reactie van de werkomgeving op de militair die zijn/haar klachten bespreekbaar maakt. Daarom moeten toekomstig onderzoek en interventies zich richten op het verhogen van positieve ervaringen rond het bespreken van psychische klachten, door het creëren van een inclusievere werkomgeving, met meer steun vanuit de leidinggevende en minder stigma rond psychische klachten.