Rebecca Bogaers verdedigde haar proefschrift ‘Stigma als barrière voor duurzame inzetbaarheid en welzijn op het werk van werknemers met psychische klachten: Een mixed-methods onderzoek binnen de Nederlandse krijgsmacht’

Op 23 juni 2023 verdedigde Rebecca Bogaers haar proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Tilburg. 

Kaft Rebecca Proefschrift

Rebecca Bogaers is sinds 2018 actief bij het Expertisecentrum van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (EC-MGGZ), waar zij werkte als onderzoeker. Ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Tilburg verdedigde zij op 23 juni haar proefschrift getiteld 'Stigma as a barrier to sustainable employment and well-being of workers with mental health issues and illnesses' (‘Stigma als barrière voor duurzame inzetbaarheid en welzijn op het werk van werknemers met psychische klachten: Een mixed-methods onderzoek binnen de Nederlandse krijgsmacht’). 

Met behulp van kwalitatief en kwantitatief onderzoek heeft Rebecca onderzocht wat voor rol stigma speelt bij twee belangrijke keuzes die militairen met psychische klachten moeten maken: (1) de keuze om hulp te zoeken en (2) de keuze om klachten te bespreken met een leidinggevende. Ook heeft ze onderzocht wat de effecten van stigma en deze keuzes zijn op de duurzame inzetbaar en het welzijn van militairen. 

Op vrijdag 23 juni verdedigde Rebecca haar promotieonderzoek in de aula van Tilburg University. 

Klik hier om haar proefschrift in te zien.