Samenwerking

Het Ministerie van Defensie en het UMC Utrecht werken aan versterking van hun samenwerking, met als doel de zorg voor (psycho)traumapatiënten verder te verbeteren.

Onderdeel van de samenwerking is het bijeenbrengen van initiatieven op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, innovatie, opleiding en training en het ontwikkelen van gezamenlijke onderzoekslijnen. Door meer uitwisseling van kennis, expertise en ervaring, en samen wetenschappelijk onderzoek te doen, versterken de militaire en civiele wereld elkaar. Het Ministerie van Defensie en het UMC Utrecht willen hiermee bijdragen aan een betere uitkomst van zorg aan de militair en burger. Met de benoeming van Elbert Geuze is een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van deze civiel-militaire samenwerking gezet.