Nadia Leen verdedigde haar proefschrift 'Individual differences in fear extinction learning and the endocannabinoid system'

Op 19 maart 2024 verdedigde Nadia Leen haar proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht.

De omslag van het proefschift  'Individual differences in fear extinction learning and the endocannabinoid system' van Nadia Leen
Beeld: ©EC

Angst, trauma en stressor gerelateerde stoornissen zijn de meest voorkomende psychische stoornissen ter wereld. De kans op het ontwikkelen van deze stoornissen is groter in beroepen waar er een verhoogde kans is op blootstelling aan stressvolle en traumatische gebeurtenissen, zoals in het leger. Meer inzicht in de ontwikkeling en behandeling  van deze stoornissen is van groot belang omdat huidige psychologische en farmacologische behandelingen onvoldoende werken voor 30-40% van de patiënten.

Dit proefschrift onderzoekt twee belangrijke systemen die meer inzicht kunnen geven in de ontwikkeling en behandeling van deze stoornissen. Ten eerste, individuele verschillen in het aan en afleren van angst en de associaite hiervan  met behandeluitkomsten. Ten tweede, de rol van het endocannabinoïden-systeem in deze stoornissen.

De studies in dit proefschrift laten zien dat met het gebruik van een angst conditioner ingstaak verschillende klassen in het aan- en afleren van angst onderscheiden kunnen worden. De klassen van ‘generaliseren’ en ‘slechte angstuitdoving’ werden gevonden maar waren niet geassocieerd met behandeluitkomst. In het tweede deel werd gevonden dat stoffen die het endocannabinoïden-systeem versterken mogelijk een rol kunnen spelen bij de behandeling van angst. Ook waren er aanwijzingen voor associaties tussen endogene cannabinoïden en angst symptomen.

Het onderzoek in dit proefschrift draagt bij aan het maken van een vertaalslag van meer fundamenteel onderzoek naar toepasbaarheid in de klinische praktijk in het ontstaan en de behandeling van angst, trauma en stressor gerelateerde stoornissen. Dit kan mogelijk bijdrage aan het voorkomen en het beter behandelen van deze stoornissen.

Klik hier om haar proefschrift in te zien