Nieuwe publicatie over de lange termijn ontwikkeling van depressieve klachten na uitzending

Promovenda Xandra Plas heeft met collega’s een nieuw artikel gepubliceerd over de lange termijn ontwikkeling van depressieve klachten bij militairen.

Ter illustratie
Beeld: ©EC

Doel van het onderzoeken

Militaire missies kunnen leiden tot mentale problemen, waaronder depressieve klachten. Het is belangrijk om te begrijpen hoe deze klachten zich ontwikkelen na de uitzending, zodat we ze bijvoorbeeld kunnen voorkomen of er beter rekening mee kunnen houden in het zorgbeleid rondom mentale problemen. Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van depressieve klachten tot 10 jaar na uitzending in het Nederlandse leger. Daarnaast is onderzocht welke factoren samenhangen met deze klachten, zoals leeftijd, geslacht, eventuele traumatische ervaringen op jonge leeftijd, symptomen van PTSS en hoe stressvol de missie was.

Resultaten van het onderzoek

Gebaseerd op data van het PRISMO-cohort (±1000 militaire mannen en vrouwen) zijn er vier verschillende trajecten gevonden voor het ontwikkelen van depressieve klachten: resilient (65%), intermediate-stable (20%), symptomatic-chronic (9%) en late-onset-increasing (6%). De meerderheid van de militairen in deze studie viel binnen het resilient(veerkrachtig) traject, wat suggereert dat uitgezonden militairen een hoog niveau van veerkracht hebben.

De depressie trajecten hangen samen verschillende factoren. Militairen in het symptomatic-chronic traject rapporteerden de meeste traumatische ervaringen op jonge leeftijd en militairen in het resilient traject hadden minder vaak stressvolle ervaringen tijdens de uitzending. Tot slot hadden militairen in trajecten met meer depressieve symptomen ook meer PTSS-symptomen.  

De grafiek toont de vier trajecten van depressie.
Beeld: ©Journal of Affective Disorders
Voorspelde depressie trajecten en individuele depressie scores over de verschillende tijdspunten. Afkortingen: SCL-90, Short Checklist-90; m, maand; y, jaar.

Conclusies op basis van de resultaten

Het onderzoek laat zien dat depressieve symptomen op verschillende manieren kunnen ontwikkelen na uitzending en dat deze symptomen vaak stabiel blijven over de tijd. Het is belangrijk om de groep waarbij de symptomen toenemen goed in de gaten te houden, zelfs nadat ze hun militaire dienst hebben beëindigd en de overgang naar het burgerleven hebben gemaakt. Daarnaast laat de groep met hoge en aanhoudende depressieve symptomen zien dat het belangrijk is om voortdurend mentale ondersteuning te bieden.