Be-Me: Stigmatisering van psychische klachten als barrière voor duurzame inzetbaarheid

Het BE-ME project onderzoekt de invloed van stigmatisering rond mentale gezondheidsklachten op de duurzame inzetbaarheid van Defensiepersoneel. 

Stigmatisering van psychische klachten

Voor dit project wordt onderzoek gedaan naar de invloed van stigmatisering rond mentale gezondheid op de duurzame inzetbaarheid van Defensiepersoneel. Uit buitenlands onderzoek is bekend dat stigmatisering een negatieve invloed heeft op twee belangrijke keuzes waar een persoon met mentale gezondheidsklachten voor komt te staan. Dit betreft (1) de keuze om hulp te zoeken voor deze klachten en (2) de keuze om deze klachten bespreekbaar te maken met een leidinggevende en met direct collega’s. Ook is bekend dat deze keuzes weer van invloed zijn op de duurzame inzetbaarheid van een personeelslid. Het huidige project onderzoekt daarom de invloed van stigmatisering, en andere factoren, op het maken van deze twee keuzes voor een militair met mentale gezondheidsklachten. De resultaten van het onderzoek zullen gebruikt worden voor theorieontwikkeling en voor het adviseren bij interventie ontwikkelingen rond duurzame inzetbaarheid binnen Defensie. 

Projectoverzicht

Doel: Bestuderen van de invloed van stigmatisering rond mentale gezondheidsklachten op de duurzame inzetbaarheid van Defensiepersoneel. 
Doelgroep: Defensiepersoneel in het algemeen met extra focus op militairen met mentale gezondheidsklachten, nu of in het verleden.
Tijdsverloop: Het onderzoek is gestart op 1 september 2018 en loopt tot 1 september 2022.
Resultaten: Eind 2020 is het eerste artikel gepubliceerd. Het artikel gaat over de belemmerende en bevorderende factoren voor de keuze om hulp te zoeken bij militairen met psychische klachten. Dit is onderzocht door middel van focusgroepen met militairen met en zonder psychische klachten, en zorgverleners. De vijf belemmerende factoren waren (1) angst voor negatieve carrière consequenties, (2) angst voor sociale afwijzing, (3) zorgen rond de vertrouwelijkheid van de zorgverlening, (4) de Defensie werkcultuur en (5) praktische barrières. De drie bevorderende factoren waren (1) sociale steun, (2) toegankelijke zorgverlening en (3) zorgverlening binnen Defensie. De meeste belemmerende factoren voor het zoeken van hulp waren gerelateerd aan stigma. Sociale steun vanuit het thuisfront, collega’s, leidinggevende en zorgprofessionals werd gezien als bevorderend voor het zoeken van hulp. De resultaten van de huidige studie geven richting voor zowel toekomstig (interventie)onderzoek als beleid, om ervoor te zorgen dat meer militairen hulp zoeken voor psychische klachten.