CANNABIDIOL Onderzoek

In dit project wordt onderzocht of CBD toevoeging behandeluitkomsten en slaap kan verbeteren.

Cannabidiol & PTSS therapie

Huidige psychologische en farmacologische therapieën voor de behandeling van posttraumatische stressstoornis (PTSS) zijn effectief voor ongeveer 50-60% van de patiënten.  Dit betekend dat voor een substantieel deel van de patiënten geen effectieve therapieën beschikbaar zijn. De meeste therapieën zijn gebaseerd op het blootstellen van de individu aan de traumatische herinnering om zo uitdoving van de angst respons te bewerkstelligen. Het endocannabinoïde systeem (ECS) speelt een belangrijk rol bij het uitdoven van aversieve en traumatische herinneringen. Onderzoek laat zien dat patiënten met PTSS een verstoring hebben in dit ECS wat mogelijk de oorzaak is van problemen met het uitdoven van angstreacties op traumatische herinneringen. Een mogelijke manier op het ECS te versterken is door de toediening van Cannabidiol (CBD).  In dit onderzoek zal daarom worden gekeken of de toevoeging van CBD aan huidige therapieën voor PTSS leidt tot betere therapie uitkomsten. 

Het project zal bestaan vier studies. Studie 1 richt zich op verschillen in endocannabinoïde levels tussen patiënten met PTSS en gezonde controles. Ook zal er gekeken worden in hoeverre deze levels behandelsucces kunnen voorspellen. Studie 2 zal deze endocannabinoïde levels bestuderen in deelnemers met (impulsieve) agressie problemen.  Studie 3 richt zich op de acute effecten van cannabidiol (CBD) en de effecten hiervan op cognitief presteren in stressvolle situaties. Momenteel is Nadia bezig met het opzetten van een klinische trial (Study 4; CANNABIDIOL) waarbij gebruik wordt gemaakt van de psychofarmaca CBD, een middel dat het endocannabinoïde systeem versterkt en verwacht wordt een positieve werking te hebben om therapie uitkomsten bij militairen die in behandeling zijn voor PTSS.    

Projectoverzicht

Doel:

  1. Testen of toevoeging van CBD tijdens therapie de therapie uitkomsten verbetert.  
  2. Testen of toevoeging van CBD tijdens therapie slaap verbetert.

Doelgroep: Militairen (18-60 jaar) die in behandeling zijn voor PTSS.
Tijdsverloop: Verwachte startdatum - september 2020
Resultaten: Nog niet beschikbaar