Eerste resultaten PRISMO 10-jaar follow-up gepubliceerd

Onderzoek geeft inzicht in de prevalentie en het verloop van post-traumatische stress (PTSS) klachten tien jaar na terugkomst.

Symptomen en risicofactoren van klachten

Afgelopen december zijn de eerste resultaten van de 10-jaar follow-up meting van het PRISMO-onderzoek gepubliceerd in European Psychiatry. Onderzoeker in opleiding Sanne van der Wal beschrijft in dit artikel de prevalentie en het verloop van post-traumatische stress (PTSS) klachten in een grote groep Nederlandse Afghanistan-veteranen over een periode van tien jaar na terugkomst van uitzending. Ze vond dat 8% van deze militairen op tien jaar na uitzending een hoog aantal PTSS klachten ervaart. Risicofactoren zoals een jongere leeftijd, een lagere rang, meer stressoren tijdens uitzending en minder sociale steun na terugkomst blijken hier een rol in te spelen. Daarnaast identificeerde ze een groep veteranen met een almaar stijgend aantal PTSS klachten over de tijd (7% van de onderzochte populatie), die geen verbetering laat zien ondanks het krijgen van psychische hulp. Deze bevinding onderstreept de grote noodzaak van het ontwikkelen en implementeren van nieuwe behandelingsopties voor deze groep. Lees hier de volledige publicatie op de website van European Psychiatry

Beeld: Ministerie van Defensie
Nederlandse troepen in Afghanistan