StAMP: Stimuleren van fysieke activiteit in oplossingsgerichte groepstherapie voor militair personeel

In dit project wordt onderzocht of het gebruik van een Fitbit kan  bijdragen aan de therapieresultaten door de fysieke activiteit te stimuleren.

Stimuleren van fysieke activiteit in groepstherapie voor militair personeel

De Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) participeert graag in het Defensie brede programma ‘Duurzaam Gezond Inzetbaar’. Het StAMP-onderzoek hoopt hieraan bij te dragen door de vraag te beantwoorden of bewegen, wat essentieel is voor een duurzame gezondheid, gestimuleerd kan worden door gezondheidstechnologie (activity tracker) én zorgt voor een beter resultaat binnen een bestaande psychologische (groeps)behandeling).

Daarvoor wordt in 2019/2020 binnen de Oplossingsgerichte Groepstherapie (OGT) in Amsterdam en Utrecht aan deelnemers gevraagd of zij gedurende een bepaalde periode een Fitbit kunnen dragen en vragenlijsten willen invullen. Deze groep deelnemers wordt vervolgens vergeleken met een groep deelnemers die al eerder hebben deelgenomen aan de OGT en geen Fitbit hebben gedragen.

Specifiek zijn er twee onderzoeksvragen: kan het gebruik van een Fitbit bijdragen aan de therapieresultaten, in termen van een verhoogd behandeleffect? En zijn patienten in de OGT lichamelijk actiever tijdens therapie wanneer een Fitbit wordt gebruikt? Het onderzoeksdesign varieert van een quasi-experimenteel ontwerp, met een experimentele en controlegroep tot een non-concurrent multiple baseline design waarbij de fysieke activiteit (aantal stappen per dag, hoeveelheid actieve minuten per dag en hoeveel beweegactiviteiten per week) van patiënten wekelijks wordt gemonitord. De eerste resultaten van het StAMP-onderzoek wordt medio 2020 verwacht. 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van de opleiding tot Klinisch Psycholoog.

Onderzoeker: Maj. drs. M.G. Klein, GZ Psycholoog bij Regiocentrum NoordWest van de MGGZ.
Onderzoeksbegeleider: dr. A.D. de Weijer
Onderzoeksmedewerkers: A. Schippers Msc., N. Leen, Msc., Kap. Drs. C.B. op ten Noort