MARS: Militaire Agressie Regulatie Studie

In dit project worden de neurobiologische en neuropsychologische kenmerken van veteranen met agressie-regulatieproblematiek bestudeerd.

Introductie

Gegevens uit het PRISMO onderzoek hebben laten zien dat een groep militairen na uitzending kampt met agressieregulatie problematiek. Ook binnen de Militaire GGZ zien behandelaren patiënten met deze klachten. Naast het instellen van een agressieregulatie training, is in 2012 ook besloten om onderzoek naar de klachten te verrichten. De MARS studie heeft als doel om daar meer inzicht in te verkrijgen. De komende drie jaar worden de laatste bevindingen van dit onderzoek uitgewerkt en gepubliceerd.

Projectoverzicht

Doel: 

Het doel van het onderzoek is het meten van de neurobiologische en neuropsychologische verschillen tussen veteranen met agressie-regulatieproblematiek en gezonde controledeelnemers.

Doelgroep: 

  • Agressiegroep: 50 militairen en veteranen met agressieregulatie problemen (leeftijd: 18-60 jaar)
  • Controlegroep: 50 militairen en veteranen zonder agressieregulatie problemen (leeftijd: 18-60 jaar).

Tijdsverloop: 

De dataverzameling van het MARS onderzoek is inmiddels afgerond. Ook de analyse van de onderzoekdata bevindt zich in een vergevorderd stadium.

Resultaten: 

Een deel van de resultaten is inmiddels gepubliceerd en zijn ook terug te lezen in het proefschrift van Dr. L Heesink. De laatste resultaten van het MARS onderzoek worden in Augustus 2020 verwacht.