REMIND: De effectiviteit en werking van EMDR therapie vergelijken met exposure therapie bij PTSS

Introductie

Er zijn verschillende therapieën beschikbaar voor het behandelen van post-traumatische stress stoornis (PTSS). Veel gebruikte therapieën zijn exposure therapie en EMDR, wat staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing. De effectiviteit van exposure therapie en EMDR is in civiele populaties in onderzoek aangetoond. In militaire populaties is de effectiviteit van exposure therapie ook aangetoond maar is er nog niet veel onderzoek gedaan naar EMDR. Er is nu dus geen duidelijk bewijs dat EMDR effectief is voor het behandelen van militairen en veteranen met PTSS. Desondanks wordt EMDR in de MGGZ en andere veteranen instellingen veel gebruikt bij en zijn er veel succesverhalen. In dit onderzoek gaan we daarom de effectiviteit van EMDR en exposure therapie in een groep militairen en veteranen met PTSS vergelijken. Hiermee kunnen we de effectiviteit van EMDR-therapie voor militairen onderzoeken. 

In het REMIND-onderzoek worden militairen met PTSS willekeurig ingedeeld. De helft krijgt EMDR en de andere helft krijgt exposure therapie. Voor en na de behandeling nemen wij een klinisch interview en een aantal vragenlijsten af. Hiermee bepalen de verandering in PTSS-klachten na de behandeling, zodat we de effectiviteit kunnen onderzoeken. Verder willen we ook de werking van EMDR onderzoeken. Hiervoor nemen we voor de behandeling 3 computer geheugentaken af in combinatie met een EEG-hersenscan. 

Projectoverzicht

Doel:

  1. De effectiviteit van EMDR voor het behandelen van militairen en veteranen met PTSS-klachten onderzoeken
  2. De werking van EMDR onderzoeken

Doelgroep:

Militairen en veteranen (18-65) die in behandeling gaan voor PTSS

Tijdsverloop:

Het onderzoek start in 2023. De verwachte looptijd is 5 jaar. 

Resultaten:

De resultaten worden eind 2025 verwacht.