IMMERSE: Virtual Reality bij traumabehandeling

Introductie

Posttraumatische stress stoornis (PTSS) kent verschillende behandelmethoden, waaronder cognitieve gedragstherapie, exposuretherapie en EMDR. Het blijkt echter dat een traumabehandeling bij militairen en veteranen minder effectief kan zijn. Een mogelijke manier om  effectiviteit te verhogen is het gebruik van Virtual Reality (VR). VR is een relatief nieuwe computertechniek en wordt de laatste jaren steeds meer ingezet bij angst- en traumabehandelingen. Het voordeel van VR is dat er minder vermeden kan worden dankzij de VR-bril die patiënten in een digitale wereld plaatst. Ook kunnen er, naast het projecteren van foto’s en video’s in de digitale wereld, sensorische elementen worden toegevoegd gedurende de exposure, waardoor de behandelsessie meer of minder intens of ontspannend gemaakt kan worden. De cliënt is tijdens de sessie in contact met de behandelaar via een webcam. Ademhalings- en hartslag sensoren geven informatie aan de behandelaar hoe het met de cliënt gaat tijdens de VR-sessie. Tot slot zal er zal in de sessie een aantal keer een spelletje (Tetris) in VR gespeeld worden. 

IMMERSE is een pilotstudie waarin wordt gekeken naar de haalbaarheid en wenselijkheid van een nieuw soort VR behandeling voor PTSS bij de MGGZ. Voor dit onderzoek zijn 20 deelnemers nodig die de behandeling ondergaan. Daarnaast zullen zij tot 3 maanden na de behandeling klinische interviews ondergaan en vragenlijsten invullen om te kijken naar verschillen in PTSS-klachten en stemmingsklachten voor en na de behandeling. Dit gebeurt in totaal drie keer; voor de behandeling, direct na de behandeling en 3 maanden na de behandeling. 

Projectoverzicht

Doel:

  1. De haalbaarheid, uitvoerbaarheid en acceptatie van VR exposure therapie onderzoeken.
  2. Uitzoeken of PTSS-klachten afnemen na de VR exposure therapie. Daarnaast wordt gekeken of bepaalde fysiologische parameters voorspellend werken op het behandelsucces. 

Doelgroep:

Militairen en veteranen (18-65) die in behandeling gaan voor PTSS. 

Tijdsverloop:

Het onderzoek is gestart in juni 2022. De verwachte looptijd is 3 jaar.

Resultaten:

De resultaten worden eind 2025 verwacht.