PATROL: voorspellen van psychotherapie uitkomst

Met deze biobank willen wij voorspellen hoe verschillende eigenschappen van militairen en veteranen bijdragen aan de uitkomst van psychotherapie.

Introductie

In 2020 waren zo’n 2000 man in behandeling bij de MGGZ. Ook al wegen therapeuten nauwkeurig af welke behandeling het meest effectief zal zijn voor een ieder, kunnen de effectiviteitcijfers nóg hoger. Hiermee kan het verergeren van psychische klachten, onnodige kosten en beperkte inzetbaarheid verminderd worden. Door een individueel predictie model te maken van behandel uitkomst, kan dit gerealiseerd worden. Zowel vanuit de praktijk als de wetenschap blijken veel factoren samen te hangen met behandeluitkomst. Voorbeelden zijn:


•    Demografische kenmerken (leeftijd, geslacht, woon- en werksituatie, uitzendingen)
•    Klinische kenmerken (ernst van symptomen en comorbiditeit)
•    Biologische kenmerken (hersenactiviteit, stress niveaus en genetische opmaak)
•    Therapeutische kenmerken (praten over emoties en interpersoonlijke vaardigheden)
•    Diagnose overstijgende kenmerken (slaap, sociale steun en levensstijl o.a.)


Van al deze factoren tezamen wordt één grote biobank opgezet (PATROL) waarmee we onderzoek kunnen doen naar een verscheidenheid aan diagnoses, behandelingen en wat de rol van persoonlijke eigenschappen daarin is. 

We willen 1000 militairen en veteranen includeren voor de biobank. Er wordt driemaal een meting verricht: de eerste meting vindt plaats tussen de intakes en de start van de behandeling om o.a. bovenstaande factoren te meten, en de tweede en derde meting zijn respectievelijk 6 en 12 maanden na de start van de behandeling om het effect van de behandeling op de psychische klachten te kunnen meten. 

Projectoverzicht

Doel:

het verzamelen van klinische, biologische en diagnose-overstijgende factoren om een voorspellingsmodel te kunnen maken van behandeluitkomst onder militairen en veteranen.

Doelgroep:

Militairen en veteranen (leeftijd 18-65 jaar) die aangemeld zijn voor een behandeling van psychische klachten bij de MGGZ.

Tijdsverloop:     

Het onderzoek start in 2023. De verwachte looptijd is 5 jaar. 

Resultaten:

De resultaten van het onderzoek worden eind 2027 verwacht.