ARMED: verschillen in morele besluitvorming

Militairen kunnen geconfronteerd worden met een moreel conflict waarbij er een keuze gemaakt moet worden. Het EC MGGZ onderzoekt of er verschillen zijn tussen militairen en burgers bij het maken van morele beslissingen in een fictief oorlogsscenario.