Electric Current and Emotional Control

Samenvatting van het proefschrift

Het is bekend dat stress en trauma kunnen zorgen voor psychische klachten, en dat bij deze psychische klachten bepaalde hersengebieden afwijkende activiteit laten zien. Het beïnvloeden van die hersenactiviteit zou preventie en behandeling van psychische klachten kunnen bevorderen, in het bijzonder bij militairen en veteranen. Voor hen namelijk blijken gangbare therapieën vaak onvoldoende effectief.

Hersenactiviteit kan op een veilige manier worden beïnvloed met niet-invasieve hersenstimulatie. Het onderzoek in dit proefschrift is gericht op een specifieke hersenstimulatietechniek die wordt aangeduidmet ‘tDCS’, een afkorting van transcranial direct current stimulation. Eerder onderzoek naar hersenstimulatie met tDCS bij gezonde vrijwilligers toont aan dat tDCS emotionele en cognitieve processen kan beïnvloeden in een gecontroleerde testkameromgeving. In dit proefschrift is een vertaling gemaakt van dat onderzoek naar effecten op stress-gerelateerde mentale gezondheid bij militairen en veteranen.

De studieresultaten in dit proefschrift leveren geen overtuigend bewijs voor positieve effecten van tDCS op emotionele controle of herstel van klachten bij militairen en veteranen. Dat wil zeggen: we vonden geen relevante effecten van de specifieke manier waarop tDCS in dit onderzoek is toegepast in twee placebo-gecontroleerde interventiestudies onder militairen en veteranen met angst, agressie- of posttraumatische stressklachten, en onder militairen zonder mentale gezondheidsklachten. Onze bevindingen suggereren dat hersenstimulatiemet tDCS nog niet geschikt is ommentale gezondheid van militairen en veteranen te bevorderen, en onderstrepen het belang van verder onderzoek naar het werkingsmechanisme van tDCS en de juiste toepassingen ervan.

Klik hier om het proefschrift van Dr. Fenne M. Smits in te zien.