Dr. Milou S. C. Sep

Samenvatting van het proefschrift

Mensen die een schokkende gebeurtenis of trauma meemaken kunnen posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontwikkelen. Zij ervaren langdurig psychische klachten, wat hun dagelijks functioneren erg beïnvloed. Op dit moment kunnen we niet voorspellen wie er PTSS krijgt na een schokkende gebeurtenis. Dit is belangrijk om te weten, zodat we klachtontwikkeling kunnen voorkomen of deze mensen eerder kunnen helpen bij het verwerken van deze ervaring.


In dit proefschrift laten wij zien dat de kwetsbaarheid voor PTSS in ratten voorspeld wordt door de mate waarin herinneringen gekoppeld zijn aan omgevingsinformatie van een gebeurtenis. Deze vorm van geheugen bepaalt wanneer iemand zich de gebeurtenis herinnert. Mensen die lijden aan PTSS worden ook in een veilige omgeving herinnerd aan de schokkende ervaring. Onze bevinding wijst erop dat deze vorm van geheugen dus al voor het trauma niet goed werkt bij mensen die PTSS ontwikkelen.


Om deze mensen in de toekomst beter te kunnen helpen moeten we begrijpen waarom dit niet bij iedereen goed werkt. In ons onderzoek met gezonde mensen vonden we dat het koppelen van omgevingsinformatie aan herinneringen beïnvloed wordt door de stressresponse. Deze invloed blijkt niet altijd en niet bij iedereen hetzelfde. Iemands persoonlijkheid, gemoedstoestand en eerdere blootstelling aan negatieve levensgebeurtenissen beïnvloeden dit proces, net als de emotionele lading van de gebeurtenis.


Ons onderzoek levert fundamenteel wetenschappelijk inzicht over de processen die bijdragen aan verschillen in traumaverwerking tussen mensen. Met deze kennis vergroten we het inzicht in het ontstaan van PTSS. Zo kan op de lange termijn misschien voorkomen worden dat mensen PTSS krijgen.

Klik hier om het proefschrift van Dr. Milou S. C. Sep in te zien.