Dr. Sanne J. H. van Rooij

Samenvatting van het proefschrift

Dertig tot vijftig procent van de patiënten met posttraumatische stress stoornis (PTSS) reageert niet op de aanbevolen trauma-gerichte therapie, maar tot op heden was onduidelijk waarom. Dit MRI onderzoek naar behandeling van oorlogsveteranen met PTSS laat zien dat op basis van structuur en activatie van hersengebieden voorspeld kan worden wie wel en wie niet herstelt.

Ten eerste hebben patiënten die niet herstelden een kleinere hippocampus, een hersengebied belangrijk voor leren en geheugen. Ten tweede kan op basis van activatie van hersengebieden die betrokken zijn bij emotieverwerking en aandacht (amygdala, dorsaal anterieur cingulate cortex en insula) herstel voorspeld worden. Tot slot voorspelt de hersenactivatie tijdens het verwerken van omgevingssignalen de afname van klachten. Deze activatie is te zien in de linker inferieur pariëtale kwab, een gebied dat belangrijk is voor aanpassen van het werkgeheugen.

Met dit onderzoek is daarmee voor het eerst aangetoond dat hersengebieden die essentieel zijn voor trauma-gerichte therapie de behandelrespons kunnen voorspellen. Dit heeft een belangrijke waarde voor de prognose van PTSS patiënten en bevat relevante informatie voor psycho-educatie tijdens militaire training of tijdens de behandeling. Daarnaast biedt dit onderzoek handvatten voor ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden. Tot slot is het een belangrijke stap in het bieden van een passende behandeling voor een patiënt met PTSS.

Klik hier om het proefschrift van Dr. Sanne J. H. van Rooij in te zien.