Missie van het Expertisecentrum

Missie

Het Expertisecentrum MGGZ heeft als doel om op basis van wetenschappelijk onderzoek te komen tot aanbevelingen voor diagnostiek, behandeling en preventie van stress- en trauma-gerelateerde klachten en aandoeningen bij Nederlandse militairen. Het expertisecentrum van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) bevordert professionele en passende zorg door onderzoek, kennis én ervaring te bundelen en beschikbaar te stellen.

Het Expertisecentrum MGGZ verricht wetenschappelijk onderzoek naar neurobiologische en psychobiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan het ontstaan en beloop van stress- en trauma-gerelateerde klachten. Tevens verricht het Expertisecentrum MGGZ onderzoek naar het vergroten van mentale weerbaarheid en de inzet van nieuwe technologie voor de verbetering van de zorg en behandeling. Het Expertisecentrum MGGZ speelt een actieve rol in zorg innovatie en de begeleiding van implementatie projecten.