Taken van het Expertisecentrum

Het Expertisecentrum heeft vijf hoofdtaken in de volgende thema's: 

1. (Medisch-)Wetenschappelijk Onderzoek

Begeleiden en verrichten van (medisch-)wetenschappelijk onderzoek om te komen tot aanbevelingen voor diagnostiek, behandeling en preventie van stress- en trauma-gerelateerde klachten en aandoeningen bij Nederlandse militairen.

2. Innovatie & Technologie

Begeleiden en verrichten van onderzoek naar inzet van innovatieve technieken en technologie om de militaire geestelijke gezondheidszorg te verbeteren.

3. Preventie

Vergroten van mentale kracht van militairen door het ontwikkelen van activiteiten met als uitgangspunt ‘gezondheid is een vermogen i.p.v. een toestand’.

4. Kennis

Centrale regie in het verzamelen, borgen en verspreiden van kennis en onderzoek over aspecten van de militaire geestelijke gezondheidszorg.

5. Implementatie & Evaluatie

Evaluatie van zorgprogramma’s en implementatie van kennis en onderzoek in de zorgprogrammering van de MGGZ.