Missie

Het Expertisecentrum MGGZ heeft als doel om op basis van wetenschappelijk onderzoek te komen tot aanbevelingen voor diagnostiek, behandeling en preventie van psychische stoornissen bij Nederlandse militairen. Het Expertisecentrum MGGZ bevordert professionele en passende zorg door onderzoek, kennis én ervaring te bundelen en beschikbaar te stellen.