A. Q. (Amber) Mayenburg MSc.

A. Q. (Amber) Mayenburg MSc.
Beeld: ©EC

A. Q. (Amber) Mayenburg MSc.

Functie
Onderzoeksassistent
Standplaats
CMH Utrecht

Biografie

Amber heeft een bachelor Psychobiologie gedaan aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar bachelor stage heeft zij geholpen bij een onderzoek naar de invloed stress op intrusieve herinneringen na het kijken van een trauma film. Na haar Bachelor heeft zij de master Psychopharmacology and Pathophysiology  gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar eerste masterstage heeft zij onderzoek gedaan naar biomarkers van ouderdom in resusapen en heeft zij gekeken naar de invloed van covid-19 op het brein van resusapen. Haar tweede Masterstage heeft zij uitgevoerd bij de MGGZ. Tijdens deze stage heeft zij gekeken naar de kennis en houding van huisartsen ten opzichte van CBD. Na het afronden van deze stage heeft zij vervolgens haar studie afgerond in augustus 2022 en sinds 1 september 2022 is zij werkzaam als onderzoeksassistent bij het expertisecentrum van de MGGZ.

Werkzaamheden

Op dit moment is Amber verantwoordelijk voor de uitvoer van het PATROL onderzoek. Daarnaast voert zij ook andere ondersteunende werkzaamheden uit voor het Expertisecentrum.