Samenwerking

Het Expertisecentrum MGGZ werkt nauw samen met de Divisie Hersenen van het UMC Utrecht. Dankzij deze strategische partner is het mogelijk om promovendi en tijdelijke projectmedewerkers in te huren met de daarvoor beschikbare onderzoeksgelden.