Elbert Geuze benoemd tot hoogleraar

Elbert Geuze is benoemd tot hoogleraar neurowetenschap van stress en psychotrauma aan het UMC Utrecht. Het onderzoek van de leerstoel zal zich richten op traumagerelateerde psychische stoornissen, het verbeteren van behandelingen hiervoor, en het verhogen van mentale prestaties onder stressvolle omstandigheden. Deze leerstoel is tot stand gekomen door een unieke samenwerking tussen het UMC Utrecht en het Ministerie van Defensie.
 

foto elbert
Beeld: ©ec

Elbert Geuze studeerde scheikunde, biochemie en neuropsychologie in Canada en Nijmegen. In 2006 promoveerde hij cum laude in Utrecht op onderzoek naar de hersenen van veteranen met posttraumatische stressstoornis. Zijn onderzoek focust zich op de neurobiologie van stress-gerelateerde stoornissen, vaak in samenwerking met het Ministerie van Defensie. Sinds 2019 leidt hij het Expertisecentrum van de MGGZ, gericht op diagnostiek, behandeling en preventie van stress- en trauma-gerelateerde klachten.
 

Psychische klachten vroeg signaleren

“Traumatische gebeurtenissen zijn een onvermijdelijk onderdeel van de menselijke ervaring”, vertelt Elbert. “En hoewel de reactie van de hersenen op stress en traumatische gebeurtenissen doorgaans adequaat is, leiden dit soort gebeurtenissen helaas regelmatig tot psychische klachten. Met name professionals die opereren in omgevingen met een hoge stressbelasting en een verhoogde kans op traumatische gebeurtenissen, zoals binnen de gezondheidszorg, politie, brandweer of militairen zijn hiervoor kwetsbaar.” Door middel van cohortonderzoek bij militairen zijn meerdere kwetsbaarheden voor het ontwikkelen van psychische klachten na stress en trauma aangetoond. Elbert: “We kunnen deze kennis gebruiken om problemen vroeg te signaleren en te behandelen.”

Optimale behandeling zoeken

Het onderzoek binnen deze leerstoel bouwt op het bestaande werk voort, en zoekt met behulp van technologie en methodologie (zoals virtual-reality, hersenstimulatie en machine-learning) naar nieuwe mogelijkheden voor een optimale behandeling van deze klachten. Omdat een optimale geestelijke gezondheid een essentiële voorwaarde is voor het functioneren als professional in hoog-risico beroepen gaat de groep van Elbert Geuze ook onderzoek doen naar hoe farmacologische middelen en neuromodulatie kunnen worden gebruikt om fysieke en mentale prestaties te verbeteren tijdens blootstelling aan langdurige perioden van stress.

"Ik ben dankbaar voor de kans die deze leerstoel biedt om meer aandacht te vestigen op mensen die kampen met stress- en trauma-gerelateerde psychische klachten”, aldus Elbert. “Ons onderzoek beoogt direct bij te dragen aan het welzijn van deze doelgroep. Het is voor mij ook een eer om een nieuwe generatie wetenschappers op te leiden en zo het vakgebied van de neurowetenschap van stress en trauma verder te verdiepen."