Signaleringsplan

Zelfsignaleringsplan tbv het herkennen van stressreacties bij collega's. 

Zelfsignaleringsplan

Dit zelfsignaleringsplan kan door iedere zorgmedewerker worden ingevuld t.b.v. zijn/haar buddy en voor aanvang van de dienst kan deze worden uitgewisseld.