Herkennen van stressreacties

Schematisch overzicht om stressreacties op de werkvloer te herkennen en de mogelijke consequenties voor inzet te formuleren. 

Dit schema wordt binnen de militaire context aan leidinggevenden op allerlei niveaus op een instructiekaart ter beschikking gesteld voor operationele omstandigheden. 


Verdere ondersteunende en aanvullende informatie kan worden gelezen in de flyer adviezen mentale gezondheid voor zorgprofessionals.