Ontwikkeling van (zelf-)compassie training

In dit project wordt een interventie ontwikkeld op basis van (zelf-)compassie training.

(zelf-)compassie training

De interventie is gericht op het versterken van het vermogen tot compassie. Compassie is datgene wat je ervaart als je opmerkt dat iemand het moeilijk heeft, en als je merkt dat je met diegene meeleeft en diegene wilt helpen. Je kunt compassie ervaren voor anderen maar ook voor jezelf. En compassie omvat dan 2 verschillende belangrijke dingen: het vermogen om het op te merken als iemand (of jijzelf) het moeilijk heeft (sensitiviteit/opmerkzaamheid), en het vermogen om daar helpend/met zorg/vriendelijk op te reageren. Uit onderzoek blijkt dat een sterker vermogen tot compassie gerelateerd is aan minder psychische klachten en meer mentale gezondheid. 

Om deze interventie te gaan ontwikkelen zijn /worden verschillende activiteiten ondernomen:

  • Kwalitatieve review van bestaande compassie apps.
  • Ontwikkeling van een vragenlijst gericht op compassie in een organisatie.
  • Vragenlijstonderzoek gericht op compassie en mentale gezondheid/psychische klachten bij militairen. 
  • Stapsgewijze ontwikkeling van compassieinterventie, waarbij onder andere de beoogde doelgroep nauw betrokken wordt.
  • Evaluatie van het effect van de ontwikkelde compassieinterventie.