CONTROL: Zelfcontrole versterken met hersenstimulatie

In dit onderzoek wordt getest of zelfcontrole tijdens dreiging en cognitieve functies verbetert kunnen worden met behulp van hersenstimulatie.

Zelfcontrole versterken met hersenstimulatie

Er is steeds meer aandacht voor technieken die ervoor kunnen zorgen dat men adequaat kan omgaan met dreiging of onvoorspelbare situaties, iets waarmee veel militairen te maken krijgen. Dit is zowel van belang voor het optimaal operationeel functioneren als voor een goede mentale gezondheid.
Een mogelijk nieuwe techniek die gebruikt kan worden om je eigen reacties op dreiging of onvoorspelbaarheid beter te beheersen is hersenstimulatie door middel van “transcranial Direct Current Stimulation”, of tDCS. Door tDCS toe te passen op een prefrontaal hersengebied lijkt het mogelijk om de beheersing van gedrag te versterken. 
In dit onderzoek doen we een korte interventie waarbij tDCS wordt toegepast. We testen of deze tDCS-interventie de beheersing van reacties op dreiging blijvend kan verhogen. Daarnaast onderzoeken we vragen rondom de werkingsmechanismen van de tDCS-interventie door te kijken naar veranderingen in hersenactiviteit, welke gemeten wordt met een elektro-encefalografie (EEG).

Projectoverzicht

Doel:

  1. Testen of zelfcontrole tijdens dreiging verbetert met behulp van hersenstimulatie in de vorm van tDCS.
  2. Testen of cognitieve functies zoals het werkgeheugen verbeteren met behulp van tDCS.
  3. Testen welke invloed de toepassing van tDCS heeft op hersenactiviteit.

Doelgroep: Actieve militairen (18 jaar of ouder) die geen last hebben van psychische klachten.
Tijdsverloop: Verwachte start: oktober-november 2019.
Resultaten: Nog niet beschikbaar.