Verschillende patronen in het aan- en afleren van angst zijn te onderscheiden met een computertaak

Nadia Leen, onderzoeker in opleiding bij het Expertisecentrum MGGZ, heeft een computertaak ontwikkeld waarmee het mogelijk is om binnen 20 minuten verschillende trajecten in het aan- en afleren van angst te onderscheiden. 

illustratie van figuurtje met 3 ballongezichtjes
Beeld: Victoria Fernández

Computertaak kan verschillende trajecten onderscheiden in het aan- en afleren van angst

Therapieën voor mensen met angst- en traumaklachten richten zich op blootstelling aan de angst, om op deze manier de angst uit te doven. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van een nieuwe computertaak die het mogelijk maakt om binnen 20 minuten verschillende trajecten te onderscheiden in het aan- en afleren van angst. Aan dit onderzoek deden 300 gezonde mensen mee. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat mensen die moeite hebben met het uitdoven van hun angst en hun angst generaliseren vaker al een angstige persoonlijkheid hebben, en na 1 week meer angst en intrusies ervaren dan mensen die een ‘normaal’ patroon lieten zien. De volledige publicatie van dit onderzoek is hier te lezen op de website van Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry.

Dit is een grafiek met daarin het verloop van drie lijnen, elke lijn representeert een groep.
Figuur van de 3 verschillende groepen die te onderscheiden zijn aan de hand van mensen hun subjectieve angstscores tijdens het verloop van de computertaak

Toekomstig onderzoek

Op dit moment wordt de computertaak die voor dit onderzoek is gebruikt, geïmplementeerd in het PREDICT-onderzoek. In dit onderzoek wordt gekeken of deze individuele leerprocessen voorspellend zijn voor het succes bij de behandeling van angstklachten bij militairen.