PREDICT: Voorspellen van behandelsucces op basis van extinctie leren

In het PREDICT onderzoek wordt onderzocht of leerprocessen voorspellend zijn voor het succes van de behandeling van angstklachten.

Voorspellen van behandelsucces op basis van extinctie leren

Behandeling van angststoornissen, met of zonder medicatie, leiden momenteel bij slechts 60-70% van patiënten met een angststoornis tot een substantiële vermindering van klachten. Veel therapieën voor angstklachten richten zich op blootstelling aan de angst, om op deze manier de angst uit te doven. Uit voorgaande onderzoeken blijkt echter dat mensen verschillende patronen vertonen in deze leerprocessen. Deze leerpatronen zouden voorspellend zijn voor het succes van de behandeling van angstklachten. 

In dit onderzoek zal voorafgaand aan de start van een angstbehandeling het leerpatroon in het aan- en afleren van angst worden bepaald door middel van een korte computertaak. Daarnaast zullen wij met behulp van een korte vragenlijst voor behandeling en na afloop van de behandeling (na 12 en 24 weken) vaststellen in hoeverre klachten zijn verminderd. 

Afbeelding is een grafische weergave van de studie opzet
Studie opzet PREDICT

Projectoverzicht

Doel: Onderzoeken of leerpatronen bij het aan- en afleren van angst kunnen voorspellen in hoeverre angstklachten afnemen na behandeling. 
Doelgroep: Militairen (18-65 jaar oud) die in behandeling gaan voor angstklachten.  
Tijdsverloop: Februari 2020-heden.
Resultaten: Nog niet beschikbaar – verwacht eind 2022.