BOOSTCAMP: De effecten van Cannabidiol op trauma-, angst- en stressklachten en slaapkwaliteit

Het effect van Cannabidiol op angst, stress en slaap.

Introductie

Ongeveer 10% van de militairen krijgt te maken angst- en trauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Voordat u kunt starten met een passende behandeling voor uw klachten doorloopt u vaak een wachtperiode en één of meerdere verschillende intake gesprekken. Hoewel deze wachttijden voor Nederlandse militairen en veteranen relatief kort zijn, kan het implementeren van behandelingen waar patiënten voor de aanvang van de initiële behandeling van kunnen profiteren, de toename van de ernst van de symptomen en de noodzaak van intensievere en langere behandelingen voorkomen. Het endocannabinoïde systeem (ECS) speelt een rol bij angst, maar ook bij andere symptomen zoals een verhoogde stressreactiviteit en slaapproblemen. Verbetering van het ECS met cannabidiol (CBD) zoals blijkt uit een toename van de endogene cannabinoïden anandamide (AEA) en 2-arachidonoylglycerol (2-AG) kan deze symptomen bij patiënten helpen verlichten en een toename van de ernst van de symptomen voorkomen bij patiënten die wachten op hun behandeling.

BOOSTCAMP is een klinische gerandomiseerde placebogecontroleerde trial bij Nederlandse militairen en veteranen. Gedurende een periode van 2 weken, voor het begin van de initiële behandeling, zullen deelnemers aan het onderzoek dagelijks CBD (3 x 200 mg; orale capsules) of placebo’s krijgen. De belangrijkste uitkomstmaten met betrekking tot de effecten van CBD op angstsymptomen worden gemeten voor en na de 2 weken toediening van CBD/placebo en na 3 maanden. Secundaire uitkomstmaten (effecten op angst extinctie, extinctie consolidatie en stressregulatie) worden gemeten voor en na de 2 weken toediening van CBD/placebo. Slaap wordt tijdens de periode van 2 weken dagelijks gemeten met een actiwatch. Verder zal bloed worden afgenomen voor en na de 2 weken toediening om AEA-, 2-AG- en CBD-niveaus te bepalen.

Projectoverzicht

Doel: 

  1. De effecten van CBD onderzoeken voor het verminderen van angstsymptomen.
  2. Bijkomende doelstellingen zijn het onderzoeken van de effecten van CBD op angst extinctie en extinctie consolidatie, stressregulatie en slaap.

Doelgroep: 

Nederlandse militairen en veteranen (18-65 jaar) waarbij angstsymptomen aanwezig zijn, te weten angststoornissen en trauma- en stressorgerelateerde stoornissen.

Tijdsverloop: 

Het onderzoek is gestart in augustus 2021. De verwachte looptijd is 3 jaar.

Resultaten: 

Resultaten van het onderzoek worden eind 2024 verwacht.