STIM: Hersenstimulatie bij angst-, trauma- en agressieklachten

In dit onderzoek wordt onderzocht of angst-, trauma- en agressieklachten verminderen door hersenstimulatie. 

Introductie

In eerder onderzoek hebben wij aangetoond dat ongeveer de helft van de patiënten na zes maanden trauma-gerichte therapie klachtenvrij waren. Echter, de helft van deze patiënten met posttraumatische stressstoornis (PTSS) hadden nog steeds forse klachten. Eén van de aanbevelingen uit dit onderzoek was om te kijken of wij door middel van hersenstimulatietechnieken iets kunnen betekenen voor deze chronische patiëntengroep. 
“Transcranial Direct Current Stimulation”, of tDCS, is een veelgebruikte techniek om hersenfuncties te stimuleren of inhiberen. Prefrontale stimulatie lijkt een mogelijkheid te bieden om zelfregulatie en de beheersing van emotionele reacties te verhogen. Dit effect zou ook van therapeutisch belang kunnen zijn voor patiënten met PTSS, angstklachten en agressieregulatie-problematiek. Naast een RCT naar de effectiviteit van tDCS worden enkele vragen met betrekking tot de werkingsmechanismen van tDCS getoetst. Ook wordt in kaart gebracht welke ervaringen patiënten en hulpverleners hebben met een dergelijke tDCS interventie.

Projectoverzicht

Doel: 

  1. Testen of impulscontrole verbetert met behulp van hersenstimulatie in de vorm van tDCS.
  2. Testen of angst-, trauma- en agressieklachten verminderen met behulp van tDCS.

Doelgroep: 

Militairen en veteranen (18-60 jaar) die in behandeling zijn voor PTSS, angstklachten of agressieklachten.

Tijdsverloop: 

De studie is in 2020 afgelopen.

Resultaten: 

De resultaten worden binnenkort verwacht.

Proefschrift van Fenne Smits met resultaten van het STIM onderzoek