PREDICT: Leerprocessen gebruiken om behandelsucces bij angstklachten te voorspellen

In dit onderzoek wordt onderzocht of leerprocessen voorspellend zijn voor het succes van de behandeling van angstklachten.

Introductie

Behandeling van angststoornissen, met of zonder medicatie, leiden momenteel bij slechts 60-70% van patiënten met een angststoornis tot een substantiële vermindering van klachten. Veel therapieën voor angstklachten richten zich op blootstelling aan de angst, om op deze manier de angst uit te doven. Uit voorgaande onderzoeken blijkt echter dat mensen verschillende patronen vertonen in deze leerprocessen. Deze leerpatronen zouden voorspellend zijn voor het succes van de behandeling van angstklachten. 

In dit onderzoek zal voorafgaand aan de start van een angstbehandeling het leerpatroon in het aan- en afleren van angst worden bepaald door middel van een korte computertaak. Daarnaast zullen wij met behulp van een korte vragenlijst voor behandeling en na afloop van de behandeling (na 12 en 24 weken) vaststellen in hoeverre klachten zijn verminderd.
 

Projectoverzicht

Doel:

Onderzoeken of leerpatronen bij het aan- en afleren van angst kunnen voorspellen in hoeverre angstklachten afnemen na behandeling. 

Doelgroep:

Militairen of veteranen (18-65 jaar oud) die in behandeling gaan voor angstklachten.  

Tijdsverloop:

Het onderzoek is gestart in 2020. De verwachte looptijd is 3 jaar.

Resultaten:

Resultaten van het onderzoek worden eind 2023 verwacht.