At mission's end. The long-term impact of deployment on mental health.

Samenvatting van het proefschrift

Dat een militaire uitzending tot mentale gezondheidsproblemen bij veteranen kan leiden is bekend, maar wat de impact is op de lange termijn is nog onduidelijk. In dit proefschrift worden de resultaten besproken van het PRISMO-onderzoek waarin een groep van duizend Afghanistan-veteranen tot tien jaar na hun uitzending is gevolgd. Hoewel het grote merendeel van de veteranen geen psychische klachten ontwikkelt na uitzending, laat dit onderzoek zien dat op tien jaar na uitzending nog zo’n 8% van deze groep veteranen kampt met ernstige symptomen van een posttraumatische stress stoornis (PTSS). Ook agorafobie-, angst-, depressie- en hostiliteitsklachten komen na tien jaar nog vaker voor dan voor uitzending. Daarnaast laat dit proefschrift zien dat er tussen veteranen veel verschil bestaat in de ontwikkeling en het beloop van PTSS-symptomen. De groep veteranen (7%) waarbij PTSS-symptomen pas tussen twee en vijf jaar na uitzending ontwikkelen en waarbij de klachten niet verminderen over de tijd is hierbij het meest opvallend en verdient onze aandacht.

De resultaten uit dit proefschrift laten ook zien dat verschillende psychologische factoren, zoals ervaren sociale steun, en biologische factoren, zoals DNA-methylering, geassocieerd zijn met de ontwikkeling van PTSS of andere psychische klachten na uitzending. Het combineren van al deze factoren in een predictiemodel voor PTSS-symptomen leidt op dit moment nog niet tot een bruikbaar screeningsinstrument dat vóór uitzending ingezet kan worden. Wel biedt het belangrijke aanknopingspunten voor de identificatie van risicofactoren voor PTSS en de ontwikkeling van interventieprogramma’s om klachten te voorkomen of verminderen.

Klik hier om het proefschrift van Dr. Sanne van der Wal in te zien.