Wetenschappelijke promoties & publicaties

Het wetenschappelijk onderzoek binnen het Expertisecentrum MGGZ wordt veelal verricht in het kader van een wetenschappelijk promotie welke leidt tot de graad van doctor (Dr).

Academische inbedding

Het Expertisecentrum MGGZ werkt nauw samen met het de Divisie Hersenen van het UMC Utrecht. Dankzij deze strategische partner is het mogelijk om promovendi (opleidingscontract duur 4 jaar) en tijdelijke projectmedewerkers in te huren met de daarvoor beschikbaar gestelde (of extern verworven) onderzoeksgelden. 

Wetenschappelijke promoties

Al sinds 2001 wordt er bij het Ministerie van Defensie wetenschappelijk onderzoek verricht naar de neurobiologische achtergrond van posttraumatische stress stoornis. Dit heeft geresulteerd in een groot aantal wetenschappelijke promoties. Elk promotieonderzoek is gebundeld in een proefschrift welke verdedigd is voor een academische commissie van de Universiteit. 

Hieronder vind u een overzicht van de verschillende proefschriften over onderzoek wat binnen de MGGZ en het Expertisecentrum MGGZ is uitgevoerd.