F.P.M. (Frank) Schilder MSc.

F.P.M. (Frank) Schilder MSc.
Beeld: ©EC

F.P.M. (Frank) Schilder MSc.

Functie
Onderzoeker in Opleiding (OIO)
Standplaats
CMH Utrecht

Biografie

Frank Schilder is Onderzoeker in Opleiding bij het Expertisecentrum MGGZ. Hij heeft een bachelor in Health and Life Sciences, en heeft daarna de onderzoeksmaster Neurosciences succesvol afgerond aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens eerdere stages heeft Frank gewerkt met Electroconvulsie Therapie (ECT) in mensen met een ernstige depressie, en heeft hij, met behulp van functionele MRI, gekeken naar de verschillen in hersenconnectiviteit bij MS-patiënten met cognitieve klachten. Ondanks een tamelijk fundamentele achtergrond liggen Frank zijn interesses vooral bij het psychiatrische en psychologische aspect van de neurowetenschappen. Zijn interesses liggen voornamelijk bij stress en depressie, en wat dit voor effecten heeft op het brein.

Frank zal zich binnen het Expertisecentrum gaan richten op de effecten van acute stress op de cognitieve aspecten van besluitvorming, wat zal worden onderzocht met behulp van cognitieve gedragstaken en Virtual Reality. 

Overzicht projecten binnen het EC

ENDURE - Acute stress en besluitvorming

Publicaties

De publicaties van Frank Schilder kunt u vinden op Google Scholar